สิ่งแวดล้อมศึกษา บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ประเทศไทย จำกัด
นิทรรศการ ภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ทีมงานวิทยากร จาก ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนันทนาการ เตรียมความพร้อม

ด้วยความตรัหนัก ที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมหันตภัย ที่เกิดขึ้นในอนาคต จากภาวะโลกที่ร้อนขึ้น บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ประเทสไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการ เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่และพนักงานภายใน บริษัท ได้รับความรู้ในเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน และแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นที่มา ของการจัดกิจกรรมการบรรยาย นิทรรศการ และการทำ Workshop ที่สื่อให้เห็นและตระถึงสิ่งแวดล้อมที่กำลัง เปลี่ยนแปลงไปใกล้ ๆ ตัว

ทั้งนี้ แม้จะเป็นกิจกรรมเพียงหนึ่งวัน กับเนื้อหาที่มีมากมาย แต่ก็ยังคงความสนุกสนาน กับการเรียนรู้ในแบบฉบับ ของศูนย์กิจกรรมฯ เพื่อให้เรื่องราวที่เข้มข้น เป็นเรื่องง่ายต่อการทำความเข้าใจ และส่งผลให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดการจัดกิจกรรม และภายหลังโครงการ ทั้งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทให้ความสำคัญเสมอมา

กิจกรรม

 • การบรรยายเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ กับความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ
 • Workshop
 • นิทรรศการ "ลดโลกร้อน"
 • เกม แฟนพันธุ์แท้

Workshop สิ่งแวดล้อมศึกษา

 • ปรากฏการณ์เรือนกระจก
 • อาหารจานเดียว
 • ต่างจิต ต่างใจ
 • คิดหนึ่งทาง สร้างโลกสวย
 • นิทานต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วม

 • เจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน
 • บริษัทอิเล็กโทรลักซ์ ประเทศไทยจำกัด

 

ผู้เข้าร่วมได้รับควรามสนุกสนาน ก่อนการiร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน
ค้น คว้า หาคำตอบ อีกหนึ่งกิจกรรมสื่อความหมาย
เหตุและผลของคำตอบ เป็นสิ่งแสดงการมีส่วนความทางความคิด
เสียงหัวเราะ นับเป็นแบบฉบับในกิจกรรมของ ENAC
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เน้นการระดมความคิด
ฐานกิจกรรม นิทานต่อเนื่อง ใช้จินตนาการสร้างสรรค์
ส่วนหนึ่งของฐานปรากฏการณ์เรือนกระจก
ร่วมกันทำ Mind Map ในการทำ Workshop
วิทยากรให้ความรู้เสริมในเรื่องการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
ระดมความคิดหาต้นทางของวัตถุดิบ ในอาหารจานเดียว
การนำเสนอแลกเปลี่ยนทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อม
จับสลากเลือกวัตถุดิบ ในฐานอาหารจานเดียว
Workshop ที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการระดมความคิด
บันทึกกิจกรรมเพื่อนำเสนอ เป็นกรณีศึกษาต่อไป
ลงมือด้วยตนเอง
แม้จะผ่านไปหลายกิจกรรม แต่ยังยิ้มระรื่นได้
ความเป็นกันเอง ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วม
บทสรุปจากนิทานต่อเนื่อง จินตนาการในวัยทำงาน
นั่งกันแบบสบาย ๆ ไม่มีพิธีรีตรองให้ยุ่งยาก
ตั้งแต่ต้นจนจบ ความประทับใจในรอยยิ้มที่ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกมา
Stop Global Warming
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.