AGC Relationship & Team Building Activity

KPN Green Relationship & Team Building Activity ในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ได้เริ่มต้นขึ้นบนพื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้เชื่อมความัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สรา้งความสัมพันธ์และควาประทับใจต่าง ๆ

รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมเสริมแร่ธาตุดินโป่ง และ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในอุทยานแห่งงชาติแก่งกระจาน ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ จึงทำให้เกิดิจกรรมและควาสัมพันธ์อันดี ที่เติมเต็มศักยภาพในบริษัท เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน ต่อไป

 

KPN Green Energy Solution co., ltd. (เคพีเอ็นกรีน)

KPN Green Energy Solution co., ltd. (เคพีเอ็นกรีน)
สถานที่ : นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าร่วม : 100 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ / ละลายพฤติกรรม
  • กิจกรรมสัมพันธ์ / Team Building
  • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  • กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมเสริมแร่ธาตุดินโป่ง
  • กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
 
อัลบั้มภาพ : KPN Green Relationship & Team Building Activity
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.