กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Environment Workshop ) : รู้ทัน...สิ่งแวดล้อม

เสริมทักษะและความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับสากลสู่ระดับชุมชน อีกทั้ง ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน ผ่านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้วยกิจกรรม ประกอบการบรรยายและ Workshop ในการตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยวิธีง่าย ๆ

กิจกรรมที่สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และการระดมความคิดร่วมกัน จากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การบรรยาย เรื่อง สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษา : ปริศนาของคำตอบ / ร้อยพันจำแนก แยกขยะ / อาหารจานเดียว เป็นต้น และทิ้งท้ายด้วย เกม สนุกสนาน กับแฟนพันธุ์แท้ สิ่งแวดล้อม นับเป็นการเสริมทักษะเบื้องต้น ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

สถานที่ : บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

วันดำเนินกิจกรรม : 27 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมสันทนาการ / เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรมประกอบการบรรยาย " รู้ทัน...สิ่งแวดล้อม "
  • กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Environment Workshop )
  • กิจกรรม เกม แฟนพันธุ์แท้ "สิ่งแวดล้อม"
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 60 คน

วิทยากร : ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อม นั่งกันแบบง่าย ๆ สบายๆ ระดมความคิดใน ปริศนาของคำตอบ ให้คำตอบพร้อมยกเหตุผล ตามโจทย์ของวิทยากร
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้าร่วม ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมสากล ตั้งใจฟัง บรรยายประกอบสื่อ
สื่อนำเสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมระดับสากล วิทยากรบรรยายด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยกันจำแนกขยะ สื่ออุปกรณ์ประกอบกิจกรรม workshop
ร้อยพันจำแนกแยกขยะ นำเสนอเกี่ยวกับประเภทและวิธีการในการจำแนกขยะ ร่วมกันทำ Mild map อาหารจานเดียว นำเสนอเกี่ยวกับอาหารจานเดียวในแต่ละกลุ่ม
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.