การอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร สู่รุ่นที่ 2 ประจำปี 2552 แม้ว่าจะห่างจากรุ่นแรก ไม่นานมากนัก แต่ความเข้มข้นยิ่งทวีมากขึ้น ด้วยกิจกรรมบางส่วนที่ปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสม ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมมีความเข้มข้น ยิ่งขึ้น นับเป็นการสานความสัมพันธ์ในงาน ฝ่ายการพยายาลต่าง ๆ เนื้อหาของกิจกรรมที่เน้นการทำงานร่วมกัน และการได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ต่าง ๆ ส่งผลให้ผลตอบรับ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลง ให้องค์กรได้พัฒนายิ่งขึ้น

สถานที่

  • วรัญญารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย

กิจกรรม

  • เกม กิจกรรมสันทนาการ
  • กิจกรรมสัมพันธ์ / กิจกรรมสื่อความหมาย
  • กิจกรรมการอบรม สัมมนา
  • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วิทยากร และทีมงาน

  • ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วม

  • ฝ่ายงานการพยาบาล จำนวน 100 คน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.