CSR International Asset Group , PTTEP

มุ่งสู่อุทยานสอ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พื้นที่เรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม กลายเป็นสถานที่สร้างสรรค์กิจกรรมสัมพันธ์ ของเหล่าผู้เข้าร่วมนานาชาติ จากทาง ปตท.สผ. กว่า 100 คน พร้อมทั้งตบเท้าเข้าขบวนการร่วมแรงปลูกป่าชานเลน และปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูม้า บนหน้าหาดในเขตพระราชฐานของค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

แต่ก่อนจะลงย่ำโคลนในกิจกรรมดี ๆ ก็ประเดิมเริ่มด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ ในรูปแบบขงอกิจกรรม Green Energy Walk Rally เพื่อที่จะผ่านภารกิจและเชื่อมความสัมพันธ์บนพื้นฐานความสนุกสนาน ทุกทีม จะต้องค้นหาคำตอบ ภายในห้องนิทรรศการต่าง ๆ ณ อาคารพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งฐานภารกิจ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือ และความสัมพันธ์ของสมาชิกในทีม อาทิ ฐานจิ๊กซอร์ พ่อของแผ่นดิน , ฐานเส้นทางพลังงานสะอาด , ฐาน จับคู่ รู้ทันโลกร้อน , ฐานดิ่งลงให้ตรงถัง , ฐานชั่งใจให้พอเพียง เป็นต้น ซึ่งทำให้บรรยากาศสนุกสนานในแบบนานาชาติ และส่งต่อสู่การลงพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ปูม้าต่อไป จวบจนกิจกรรมช่วงกลางคืนในรูปแบบงานสังสรรค์ไปกับธีมงาน การแต่งกายแบบนานาชาติ พร้อมด้วยกิจกรรมสนุกสนานบนเวทีอีกมากมาย

 

สถานที่ : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันดำเนินกิจกรรม : 14 มิถุนายน 2556

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรมสันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรม Green Energy Walk Rally
  • กิจกรรม ส่งเสริมการอนรักษ์ธรรมชาติ ( ปลูกป่าชายเลน / ปล่อยปู )
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 100 คน
วิทยากร : ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปตท.ผลิตและสำรวจปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
กิจกรรมสนุกสนานระหว่างการเดินทาง เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ กิจกรรม Green Energy Walk Rally ค้นหาคำตอบภายในห้องนิทรรศการ ระดมกันหาคำตอบ ทั้งในเวอร์ชั่นไทย และอังกฤษ
แต่ละทีมมีส่วนร่วมในเกม กิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ฐาน เส้นทางพลังงานสะอาด ฐาน จับคู่รู้ทันโลกร้อน ฐาน จิ๊กซอร์ พ่อของแผ่นดิน
ฐาน ชั่งใจให้พอเพียง ฐาน ดิ่งลง ให้ตรงถัง เด็ก ๆ ที่ติดตามไปด้วยก็ได้สนุกสนานไปกับ เกม กิจกรรม เตรียมตัว สวมบูท ก่อนลงปลูกป่าชายเลน
เข้าสู่พื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน ร่วมด้วยช่วยกันคนละแรง เพื่อเพิ่มเติมกล้าไม้ใหม่สู่ป่าชายเลน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ในกิจกรรมดี ๆ ปล่อยปูม้ากัน ที่ริมหาดภายในค่ายพระราม 6
ปูม้าหิน อีกชนิดพันธุ์หนึ่งในตระกูลปูม้า ถ่ายรูปกันในวันอากาศดี ๆ  และกิจกรรมดีๆ  การแสดงบนเวที ในกิจกรรมสังสรรค์นานาชาติ จัดกันมาเต็มที่ ในธีมงาน เครื่องแต่งกายนานาชาติ
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.