การสัมมนา และกิจกรรม Nature Walk Rally  ( สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ )

ท่ามกลางฤดูกาลที่ยังคงสับสน หนาววัน ร้อนไปอีกหลายวัน แต่ทว่า กิจกรรมสัมมนา เชื่อมสัมพันธ์ อันดีภายใน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต ) เริ่มขึ้นอีกครั้ง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า ความสัมพันธ์สร้างความสนุกสนาน เพิ่มสีสันด้วย กิจกรรม Nature Walk Rally ตลอดจนถึงกิจกรรมอื่น ๆ

สถานที่

  • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี

กิจกรรม

  • เกม กิจกรรมสันทนาการ
  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรม Nature Walk Rally
  • กิจกรรมดูนก
  • กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วิทยากร และทีมงาน

  • ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วม

  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ( กลต.) 40 คน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.