โครงการ อบรมเยาวชนสู่กิจกรรมเพื่อธรรมชาติ
เรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา กับนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู
 

จุดเริ่มต้นของเยาวชน Team for Teams สู่ โครงการ ค่ายอบรมเยาวชนสู่กิจกรรมเพื่อธรรมชาติ เรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา กับนิเวศวิทยาพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ( WWF ) และ ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ENAC )

ในวันที่ 14 - 19 มีนาคม 2549 ที่ผ่าน ซึ่งการอบรมประกอบด้วย ภาคกิจกรรมศึกษา และ สิ่งแวดล้อมศึกษา โดยแนวคิดที่จะสร้างเยาวชนที่มีความรู้ทั้งทักษะ กระบวนการในการจัดกิจกรรมด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็น ทีม ที่จะสร้างสรรค์ ทีมส์ อื่น ๆ อีกต่อ ๆ ไป

 
 
บททดสอบก่อนการเรียนรู้
กิจกรรม Walk Rally พันธุ์พืช ในพื้นที่ป่าชายเลน
การนำเสนอประกอบภาพวาด ของสัตว์หน้าดินบนหาดโคน
ความสนุกสนาน และความน่าสนใจ ของกิจกรรมดูนก
พี่ยุทธ (WWF) บรรยายในป่าชายเลน เกี่ยวกับชนิดพันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิต
หน้าเรือนพักหญิง กับการพักผ่อนในช่วงเช้า
เข้าสู่เนื้อหาในการบรรยาย ในห้องบรรยาย
สำรวจสัตว์หน้าดิน ปนความเลอะเทอะในหาดโคน

6 วัน กับกิจกรรมที่อัดแน่น ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา ทั้ง

กิจกรรมศึกษา อาทิ

 • การจัดกิจกรรมสันทนาการ
 • จิตวิทยาเยาวชน
 • การจำแนกกิจกรรม
 • การจัดกิจกรรมบน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 • วงล้อกิจกรรม
 • บทบาทสมมติ

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา อาทิ

 • สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
 • เนเจอร์เกมส์
 • พันธุ์พืช
 • สัตว์หน้าดิน
 • การดูนก

เยาวชนที่ผ่านอบรม ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเริ่มต้น ของเยาวชน Team for Teams และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ติดตามข้อมูล และรายละเอียดในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่

www.enac-teams.com

และดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

http://www.enac-teams.com/teams/Teams-activity/teams-tranning.htm

 

 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.