18 ตุลาคม 2549

โครงการฝึกอบรม การส่งเสริมการอ่าน ในรูปแบบกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับคณะครู อาจารย์ ระดับประถมศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการ ที่สามารถปรับใช้กับกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพิธีเปิดห้องสมุดภูเก็ต โดยมี องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จโปรดเกล้ามาเป็นองค์ประธานในพิธี ฯ

โดยเนื้อหาการอบรม นอกจากการเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องจากนิทาน กับจินตนาการของเด็ก , กิจกรรมนันทนาการและเตรียมความพร้อม , นิทานต่อเนื่องเสริมทักษะการมีส่วนร่วม และรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติ ( Work Shop) ทั้ง 3 รูปแบบ ดังนี้

  • การเล่านิทาน ประกอบ การวาด
  • การเล่านิทาน ประกอบการพับกระดาษ
  • การทำหนังสือนิทานภาพ 2 มิติ
การเตรียมความพร้อมกับ กิจกรรมนันทนาการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
กิจกรรมเสริมทักษะ กับบททดสอบจินตนาการ เริ่มต้นด้วยรูปทรงต่าง ๆ
คณะครู ลงมือสร้างจินตนาการ เปลี่ยนรูปร่างเรขาคณิต ให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ
นิทาน "มะม่วงวิเศษ" เพื่อดึงในผู้เข้าร่วมได้มีบทบาท สมมุติตามตัวละครในเรื่อง
       
 

Work Shop 1 : การเล่านิทาน ประกอบการวาด

เนื้อหาสำหรับน้อง ๆ ระดับอนุบาล ซึ่งเป็นการนำนิทานมาสร้างสรรค์ศิลปะ โดยเรื่องราวของนิทานหนึ่งเรื่อง จะถูกดำเนินไป พร้อมกับลายเส้นประกอบ จนกระทั่งกลายเป็นรูปร่าง ของสัตว์ชนิดหนึ่ง โดยน้อง ๆ ในระดับอนุบาล จะได้วาดไปตามเรื่องราว และสนุกไปกับผลของศิลปะที่เกิดขึ้น เมื่อนิทานจบ

 

Work Shop 2 : การเล่านิทานประกอบการพับกระดาษ

เนื้อหาสำหรับน้อง ๆ ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ซึ่งเป็นการนำทักษะการพับกระดาษ เข้ามาสู่เนื้อหาของนิทานในแต่ละเรื่อง โดยผลลัพธ์ของนิทานเมื่อจบลงแล้วจะได้ ชิ้นงานจากการพับกระดาษ แตกต่างกันออกไป โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมนอกจากจะสนุกไปกับนิทานแล้ว ยังได้ใช้ทักษะของมือ ในการสร้างชิ้นงานไปพร้อมกันอีกด้วย

 
 
         

Work Shop 3 : การทำหนังสือ นิทานภาพ 2 มิติ

เนื้อหาสำหรับน้อง ๆ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 ซึ่งเป็นการทำหนังสือนิทานภาพ 2 มิติ อย่างง่าย เพื่อให้น้องได้นำทักษะเบื้องต้นไปปรับใช้ และประยุกต์ไปสู่การทำหนังสือทำมือ ในขั้นที่ซับซ้อนต่อไป

  การนำเสนอโดยคณะครู ที่เข้าร่วมโรงการอบรม ซึ่งเป็นการจำลองกิจกรรม เมื่อเกิดการนำไปใช้งานจริง
 
 
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.