กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชนนาเกลือและป่าชายเลน - มศว.นานาชาติ @ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
ค่ายเล็กในป่าใหญ่ - ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติรามาธิบดี
ค่ายเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน - มศว.นานาชาติ @ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
ค่ายเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน - โรงเรียนปากช่อง @ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ จ.สมุทรปราการ
ปตท.สผ.พาหนูเรียนรู้โลกกว้าง @ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
ค่ายเด็กป่าสุนันทวราราม @ สุนันทวราราม จ.กาญจนบุรี
ปตท.สผ. พาน้องท่องมรดกโลก @ พระนครศรีอยุธยา
PTTEP Family camp ตอน ครอบครัวรักษ์ธรรมชาติ  @ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ค่ายเยาวชน หนูน้อยนักอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ( โรงงานยาสูบ )
Honda Green Camp #2 @ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน  จ.สมุทรสงคราม
ค่ายเยาวชนโรงเรียนพิชญศึกษา
ค่ายช้างน้อยในป่ากว้าง #9
ค่ายช้างน้อยในป่ากว้าง #8
ค่ายช้างน้อยในป่ากว้าง #7

ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENAC)
7/368 เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-161-7933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2017 enac-club.com All rights reserved.