The 7 Habits for Teens camp จัดโดย RacRim ณ บ้านกล้วย กล้วย รีสอร์ท จ. นครนายก เพื่อสร้างเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วม ได้พัฒนาทักษะและค้นหาบุคลิคในตนเอง

แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้ แต่ยังคงสีสันและบรรยากาศของค่ายเยาวชนไว้อย่างเต็มเปี่ยม พร้อมด้วยความรู้จากวิทยากร PacRim ในการให้ความรู้ในการพัฒนาตนเอง และเติมเต็มความสนุกจาก พี่อ้น ENAC และพี่ยุทธ ให้ค่ายได้เกิดการผสมผสานในรูปแบบ เฉพาะตัว อีกทั้งยังได้ความเป็นเองและความสดใสที่น้อง ๆ เยาวชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอด 3 วัน 2 คืน กับเพื่อนใหม่และความรู้ที่ได้ในค่ายครั้งนี้
  สถานที่ : บานาน่า รีสอร์ท นครนายก
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 40 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมเรียนรู้ 7 Habits
  • Workshop
  • กิจกรรมสัมพันธ์
 
 

บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.