กิจกรรมแห่งการเรียนรู้วิถีชุมชน และธรรมชาติ ของป่าละอู ( อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - น้ำตกป่าละอู ) ท่ามกลางละอองฝน และไอแดด ที่ทำให้ป่าละอู โดดเด่นไปด้วยความงามตามธรรมชาติ ด้วยน้อง ๆ อำนวยศิลป์ ชั้น ม.1 ร่วม 65 คน กับ คณะครู และทีมงาน อีแน็ค ร่วมสร้างสรรค์ กับ 8 โครงงาน แห่ง ค่ายทรัพยากรธรรมชาติ โดยเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชน ที่พึ่งพิงธรรมชาติ รวมถึงการผสานกันในวัฒธรรมชาวเขาอีกด้วย นับเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่ได้เชทั้งเชิงสัมผัส และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้อง ๆ โรงเรียนอำนวยศิลป์อีกด้วย

  สถานที่ : ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 65 คน

กิจกรรม

  • เปรียบเทียบลักษณะบ้านดินของแต่ละภูมิภาค
  • วิถีชุมชนชาวไทยภูเขา – กะเหรี่ยง
  • วิถีชุมชนชาวไทยภูเขา – กะหร่าง
  • ความสัมพันธ์ของช้างกับระบบนิเวศวิทยา
  • ความหลากหลายของพันธุ์นกในป่าละอู
  • ความหลากหลายของพรรณพืชในป่าละอู
  • สวนเกษตรปลอดสารพิษ
  • กว่าจะเป็นโคนม
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.