เมื่อถึงค่ายแรกเริ่มฤดูกาล Army Summer Camp ปี 2549 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดว่าเป็นค่ายเยาวชนของกองทัพบกที่ เนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เป็นเวลา 7 วัน 6 คืน ที่น้อง ๆ โรงเรียนในเขต จ. สมุทรปราการจะได้มาเรียนรู้ระบบนิเวศ และความหลากหลายในป่าชายเลน รวมถึงเรื่องความมีระเบียบวินัย ที่ควบคู่กันไป และครั้งนี้ กองทัพบกบางปูได้ร่วมกับ องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เช่นเคยกับปีที่ผ่านมา และ ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENAC) ได้เข้ามารับผิดชอบใน การจัดกิจกรรมสันทนาการ ในช่วงต่าง ๆ เรียกได้ว่าน้อง ๆ เยาวชน ที่ผ่านกิจกรรมในค่ายครั้งนี้ได้ ทั้งความรู้ ระเบียบวินัย และความสนุกสนานกันไป

  สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 120 คน

กิจกรรม

  • นักสำรวจธรรมชาติ และพันธุ์พืชป่าชายเลน
  • นักสืบชายหาด : สัตว์หน้าดิน
  • นักปักษาวิทยา : นกชายเลน
  • Nature Walk Rally
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • ศิลปะกับธรรมชาติ
  • ดนตรีกับธรรมชาติ
  • ทัศนศึกษา
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.