เว้นวรรคเพียงไม่กี่วันจากค่ายแรก ค่ายที่ 2 ของ Army Summer Camp'49 ก็ตามมาพร้อมกับ ทีม สันทนาการจาก ENAC และทีมพี่เลี้ยงจาก Team for Teams ซึ่งเสริมกับวิทยากรจาก WWF และ ครูฝึกจากทางทหาร ทำให้กลายเป็น ทีมที่มีความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชน กว่า 80 คน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้ หลากหลายเรื่องราวที่ทีมงานเติมเต็มให้ ภายในระยะเวลาร่วมค่าย ทั้ง 7 วัน 6 คืน

จากวันแรก จวบจน วันสุดท้าย น้อง ๆ ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ การฝึกระเบียบวินัยจากครูฝึก รวมถึงการปฐมพยาบาล กิจกรรมในภาคกลางคืน กับการทดสอบกำลังใจ กิจกรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่น พันธุ์พืช สัตว์หน้าดิน การดูนก จากพี่ ๆ WWF การเดินทางไปทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รวมถึงกิจกรรมรอบกองไฟ และวันสุดท้ายเป็นพิธีปิดค่าย และมอบใบประกาศนียบัตร

  สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 120 คน

กิจกรรม

  • นักสำรวจธรรมชาติ และพันธุ์พืชป่าชายเลน
  • นักสืบชายหาด : สัตว์หน้าดิน
  • นักปักษาวิทยา : นกชายเลน
  • Nature Walk Rally
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • ศิลปะกับธรรมชาติ
  • ดนตรีกับธรรมชาติ
  • ทัศนศึกษา
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.