น้อง ๆ เยาวชน จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ , สวนกุหลาบสมุทรปราการ และบางหัวเสือ เกือบ 120 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายเยาวชนฯ รุ่นที่ 3 ต่าง ๆ สนุกสนาน ร่วมกับทีมงานทั้ง ในช่วงกิจกรรม และช่วงเว้นว่างต่าง ๆ ซึ่งสร้างความประทับใจกัน ทั้งผู้เข้าร่วมและทีมงานผู้จัดทุกคน

กิจกรรมเชิงการเรียนรู้ ถูกสอดแทรกไปด้วยทั้งเนื้อหา และความบันเทิง แม้ว่าอากาศจะร้อน แต่ก็แฝงด้วยรอยยิ้มของน้อง ๆ เยาวชนอีกหลายคน

และพิเศษ กับการได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการ "เด็กไทยหัวใจสีเขียว" ทางไอทีวี ที่เป็นสื่อในการส่งต่อ กิจกรรมดีไปสู่เยาวชน เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป

จากวันแรกจนวันสุดท้ายแม้จะผ่านร้อน และเหนื่อยล้ามามากเท่าใด ยิ่งทำให้มิตรภาพที่ก่อเกิดขึ้นทีละนิด สร้างความสัมพันธ์ ทั้งรอยยิ้ม น้ำตา และความทรงจำเก็บไว้ หากความทรงจำในค่ายเยาวชน ยังมีอยู่เชื่อแน่ว่าน้อง ๆ เยาวชนกลุ่มนี้ จะคงไว้ซึ่งจิตสำนึกที่ดีต่อไป

  สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 120 คน

กิจกรรม

  • นักสำรวจธรรมชาติ และพันธุ์พืชป่าชายเลน
  • นักสืบชายหาด : สัตว์หน้าดิน
  • นักปักษาวิทยา : นกชายเลน
  • Nature Walk Rally
  • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • ศิลปะกับธรรมชาติ
  • ดนตรีกับธรรมชาติ
  • ทัศนศึกษา
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.