ไม่นานนัก กิจกรรมค่ายศิลปะ ครั้งที่ 4 โดยเรือนศิลป์ ก็จัดตามมา หลังจากจบกิจกรรมในครั้งที่ผ่านมาไม่กี่วัน ชิ้นงานศิลปะที่ถูกเปลี่ยนไปต่างจากครั้งก่อน ที่ยังคงความน่าสนใจ ด้วยทีมงานที่เพิ่มมากขึ้นรองรับ กับน้อง ๆ ที่มีจำนวนมากขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา

ศิลปะที่ดำเนินไปในแต่ละวัน แซมด้วยเม็ดฝน ในช่วงเดือนตุลาคม ทำให้บรรยากาศชุ่มชื่นในบางเวลา เสียงเจื้อแจ้วของน้อง ๆ ตลอดทั้งวัน ดังสลับกันกับเสียงครู เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นสีสันของค่ายศิลปะ

  สถานที่ : เรือนศิลป์ กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 40 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ
  • กิจกรรมศิลปะกับการปั้นเซรามิก
  • กิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติ
  • กิจกรรมศิลปะกับเทคนิคการวาดภาพ
  • กิจกรรมศิลปะกับการทำของที่ระลึก
 

 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.