ในท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วย ป่าเขาใหญ่ และป่าชุมชนที่เกิดขึ้น ในสำนักสงฆ์วัดสังฆทาน เสียงหัวเราะ จากกิจกรรมอันสร้างสรรค์ ของเด็ก ๆ จากโครงการ " ค่ายช้างน้อย ในป่ากว้าง ครั้งที่ 7 " กว่า 120 คน จากโรงเรียนโดยรอบเขาใหญ่ พร้อมทั้งพี่ ๆ วิทยากร และอาสาสมัคร จากกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างป่า จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของช้าง สัตว์ใหญ่สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย แม้แดดจะร้อน หรือสายฝนจะโปรยปราย ในค่ายครั้งนี้ แต่ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นด้วยความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ จบลงด้วย ความประทับใจ น้ำตา และสำนึกดี ของเยาวชน ที่เติบโตขึ้น พร้อมการคงอยู่ของช้างป่า ช้างไทย ต่อไป....

  สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสังฆทาน (วังหมี) จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 120 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ / ละลายพฤติกรรม
  • กิจกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยาช้างไทย
  • กิจกรรมการปลูกป่า-ป่าชุมชนบ้านวังหมี
  • กิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติ
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.