ความต่อเนื่องกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ได้เรียนรู้ชีวิตของช้างไทย ที่ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ให้ช้างไทย ได้อยู่คู่คนไทย และชาติไทยไปนานเท่านาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างป่า โดยการนำ ของ คุณอลงกต ชูแก้ว นักวิจัยและใช้เวลาในการศึกษาและตามวิจัย ทั้งช้างป่าและช้างบ้านมาตลอด ซึ่งในค่ายได้ถ่ายเท และส่งต่อความรู้สึกที่ดี ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจที่ดี และความสนุกสนาน ทั้งนี้ ในค่ายครั้งนี้ น้อง ๆ ก็ได้ร่วมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าชุมชนวังหมี เพิ่มอีก 8,400 ต้น โดยประมาณ รวมกับต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้แล้วในค่ายอื่น ตามเป้าหมาย 25,000 ต้น เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่อไป

  สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสังฆทาน (วังหมี) จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 120 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ / ละลายพฤติกรรม
  • กิจกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยาช้างไทย
  • กิจกรรมการปลูกป่า-ป่าชุมชนบ้านวังหมี
  • กิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติ
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.