กิจกรรมค่ายอบรม คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจาก การนำเอาหลักธรรมชาติวิทยา ที่ได้จากขบวนการทำวิจัย มาแปลงเข้าสู่วิชาคณิตสาสตร์ โดยอาศัยการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงสถิติ ให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ได้ทดลองโดยมีเรื่องราวของช้าง เป็นตัวดำเนินค่าย ผนวกกับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ อย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้ตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ช้างไทย ให้คงอยู่ต่อไป

  สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสังฆทาน (วังหมี) จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 120 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ / ละลายพฤติกรรม
  • กิจกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยาช้างไทย
  • กิจกรรมการปลูกป่า-ป่าชุมชนบ้านวังหมี
  • กิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติ
  • กิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ กับธรรมชาติ
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.