กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการฝึกทักษะ การสร้างสมาธิ ให้กับน้อง ๆ เพื่อเริ่มสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้แบะเติบโต อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นตามวัย โดย พี่ ๆ ได้นำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นความสัมพันธ์และการคิดเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนทัศนคติตามวัย ผ่านขบวนการและหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ ก่อนจะให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะการทำสมาธิ อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างพัฒนาการ ต่อไป

  สถานที่ : โรงเรียนมาแตดิอี
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 50 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรสันทนาการ
  • กิจกรรม Workshop
  • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
  • กิจกรรมฝึกทักษะสมาธิ
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.