บทสรุปสุดท้าย มักเกิดภาพร่าง ที่สามารถจินตนาการต่อจากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ เป็นอีกหนึ่งคำตอบของการจัด ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ ในครั้งนี้ แม้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ของการนำภาคการอบรมนอกสถานที่มาปรับใช้ในระบบการศึกษา แน่นอนสิ่งที่ได้มันอาจจะแปลกแตกต่างจากการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน

ทว่า น้อง ๆ MT จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เป็นเสมือนตัวขับเคลื่อน ให้ค่ายพัฒนาภาวะผู้นำ มีสีสันในรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งแน่นอนไม่เหมือนใคร และมีใครเหมือน ผลสำเร็จในกิจกรรมครั้งนี้ อยู่ที่การเรียนรู้ จากช่วงวันเวลาเดียวกัน และอาจจะมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละคน

  สถานที่ : สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 80 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ
  • กิจกรรม Walk Rally
  • กิจกรรม Leaddership Workshop
  • กิจกรรมสัมพันธ์
  • กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
  • กิจกรรมสื่อความหมายอื่นๆ
 

 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.