การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยธรรมชาติ นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความรู้ความเข้าใจ การแยกจำแนก และคิดวิเคราะห์โดยธรรมชาติ ซึ่งเกี่ยวเนื่องจากการฝึกทักษธการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมทางธรรมชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว  ,คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อีกทั้งยัง เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาธรรมชาติ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้ระบบนิเวศบนความหลากหลายทางชีวภาพ , กิจกรรมดูนก , กิจกรรมดูดาว , กิจกรรมเดินป่าสำรวจธรรมชาติ รวมไปถึง ความสนุกสนานไปกับกิจกรรม Nature Game อีกด้วย

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจิตเวชเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว ,คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 40 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ / เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรมประกอบการบรรยายความหลากหลาย ในระบบนิเวศวิทยา
  • กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Nature Game )
  • กิจกรรมดูดาว
  • กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
  • กิจกรรมดูนก
 
อัลบั้มภาพ หลักสูตรการเรียนรู้บนความหลากหลายระบบนิเวศ Nature Learning 2017 Psychiatry Mahidol Camp #1
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.