ค่ายเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน  ( โรงเรียนปากช่อง ) ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ จ.สมุทรปราการ

ในช่วงที่ฤดูกาลของการเรียนรู้ป่าชายเลน ที่ได้รับความสนใจ ทั้งในด้านนิเวศวิทยาบนความหลากของพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีหาดเลน แะแนวป่าเป็นตัวหลัก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีความน่าสนใจทั้งหลักสูตรที่เหมาะต่อการเรียนรู้ในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ใกล้กับ ศูนย์กลางเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพมหานคร แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าความน่าสนใจจะอยู่เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียง เท่านั้น หากคำว่า การเรียนรู้มักไม่มีที่สิ้นสิ้น ยังคงใช้ได้อยู่และมีแนวโน้มที่ก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แม้มีพื้นที่ไม่ได้ติดกับทะเล แต่ยังคงตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ว่าน่าสนใจเพียงใด

กิจกรรม ค่ายเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้ น้อง ๆ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.5 ) โครงการพิเศษ เปิดโลกการเรียนรู้เดินทางมาไกล ซึ่งในวันที่ร่วมหลักสูตร น้อง ๆ ได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสันทนาการ / กิจกรรมประกอบการบรรยาย / กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ / นักสืบชายหาด / ดูดาว / เดินป่าศึกษาธรรมชาติ / กิจกรรมสำรวจและเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และจากหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วแม้สภาพอากาศจะร้อนเพียงใด พร้อมอุปสรรคอย่างยุง ที่มีจำนวนมาก แล้วแต่ช่วงเวลา แต่ก็เป็นไปด้วยสีสันและความสนุก ที่น้อง ๆ หลายคนได้มีประสบการณ์ และความรู้ใหม่ ในพื้นที่ป่าชายเลนจริง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดให้เป็นผู้เรียนรู้ต่อไป

 

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ

วันดำเนินกิจกรรม : 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2557

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรม สันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
  • กิจกรรม นักสืบชายหาด
  • กิจกรรม ดูดาว
  • กิจกรรม ดูนก
  • กิจกรรม สื่อความหมายธรรมชาติ
  • กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
ผู้เข้าร่วม : โรงเรียนปากช่อง ( จำนวน 60 คน )
วิทยากร : ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.