กองการศึกษา เทศบาลนครปากเกร็ด ได้จัดกิจกรรมให้ น้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และเรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพี่ ๆ ทีมงาน ENAC ได้ขนเอาความสนุกสนาน พร้อมความรู้ ต่างๆ มาให้น้อง ๆ กว่า 60 คน

กิจกรรมใน 2 วันแรก เราจัดกันในห้องประชุม อาคารเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งอยู่ในขบวนการกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งการบรรยายผ่านสื่อ , กิจกรรมนันทนาการ , กิจกรรมสื่อความหมาย ต่างๆ ต่อด้วยวันสุดท้ายของโครงการ น้องๆ ได้ไปทัศนะศึกษา ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( คลอง 5 ) ก่อนจะปิดโครงการไปด้วยความประทับใจทั้งน้องๆ เยาวชน และทีมงานผู้จัดโครงการ

  สถานที่ : เทศบาลนครปากเกร็ด /พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 100 คน

กิจกรรม

  • สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกสู่ระดับชุมชน
  • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพ
  • กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • Mini Walk Rally
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.