กลับมาอีกครั้งกับ โครงการ กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ปี 2549 โดยเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งในปีนี้ทางศูนย์กิจกรรม ฯ ได้เพิ่มเนื้อหาให้มีความเข้มข้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความสัมพันธ์ ระหว่างน้อง ๆ จากโรงเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โดกิจกรรมใน 2 วันแรก จัดขึ้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด และวันสุดท้ายเป็นการทัศนะศึกษาที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู (สมุทรปราการ) รวมทั้งสิ้น 3 วัน กับเนื้อหาความรู้ทั่วไปที่ได้

 

  สถานที่ : เทศบาลนครปากเกร็ด /ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 100 คน

กิจกรรม

  • สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกสู่ระดับชุมชน
  • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพ
  • นักปักษีวิทยา
  • ป่าชายเลน และสัตว์หน้าดิน
  • กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติอื่น ๆ
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.