ค่ายเยาวชน ปตท.สผ.พาหนูเรียนรู้โลกกว้าง

ห้วยขาแข้ง ...ผืนที่ ที่เป็นมากกว่าแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ หากแต่ว่ามีความสัมคัญในเชิงระบบนิเวศ จนได้รับการขึ้นชื่อให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก และยังคงมีเรื่องราวของนักอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้ที่สร้างตำนานการอนุรักษ์ที่ให้ไว้เท่าชีวิตอย่าง สืบ นาคะเสถียร ผู้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ณ วันนี้ ความสมบูรณ์ของผืนป่า และหลากหลายไปด้วยชนิดพันธุ์ของสัตว์ ได้เปิดโลกของการเรียนรู้สู่เยาวชน ในช่วงวันแห่งการเรียนรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง

เมื่อเด็ก ๆ จาก จ.สุพรรณบุรี เดินทางไปถึงห้วยขาแข้ง ด้วยความพร้อมที่จะเรียนรู้ตามรูปแบบกิจกรรมที่ออกแบบไว้ ตลอด 3 วัน 28 คืน แม้บรรยากาศจะดูเรียบง่าย แต่ฝูงสัตว์หลายชนิดก็แวะเวียนมาทักทายให้ตื่นเต้น ในช่วงเวลาต่าง ๆ พร้อม ๆ กับกิจกรรมที่ดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน อาทิ ก้าวแรกสู่การสำรวจธรรมชาติ เด็ก ๆ ได้รู้จักอุปกรณ์ในการสำรวจ และการพักแรม อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกเหนือจากนั้น เด็ก ๆ ได้สนุกสนานไปกับ วงล้อกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ รู้จักกับสัตว์ป่านานาชนิด พันธุ์พืชบนพื้นที่ห้วยขาแข้ง และประวัติความเป็นมาและความสำคัญของห้วยขาแข้ง ย่ำค่ำ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมดูดาว และแฟนพันธุ์แท้ ห้วยขาแข้ง รุ่งเช้า แบ่งกลุ่มดูนก ต่อจากนั้นก็เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และลงมือทำอาหารด้วยตนเอง จวบจนวันสุดท้าย เด็ก ๆ ได้ของที่ระลึกกลับบ้านไป ด้วยการเพ้นท์เสื้อสวย ๆ จากฝีมือของเด็ก ๆ เอง นับว่าในห้วงเวลาได้บรรจุเอาไว้ซึ่งกิจกรรมมากมาย ที่สร้างรอยยิ้มและความรู้ พร้อมประสบการณ์มากมายให้เด็ก ๆ ได้จดจำไปอีกนาน

 

สถานที่ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

วันดำเนินกิจกรรม : 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2555

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรม สันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรม ก้าวแรกสู่การเป็น นักสำรวจธรรมชาติ
  • กิจกรรม เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
  • วงล้อกิจกรรมสื่อความหมาย
  • กิจกรรม ดูดาว
  • กิจกรรม ดูนก
  • กิจกรรม ประกอบอาหาร
  • กิจกรรม ศิลปะกับธรรมชาติ
  • เกม กิจกรรม แฟนพันธุ์แท้ ห้วยขาแข้ง
ผู้เข้าร่วม : เยาวชน จำนวน 100 คน
วิทยากร : ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / วิทยากร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ปตท.สผ.
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.