ค่ายเล็กในป่าใหญ่ ครั้งที่ 1 กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นค่ายเริ่มประเดิมชมรมที่น้อง ๆ นักศึกษาแพทย์ ต้องการสร้างจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกเหนือจากการเรียนปกติ

ซึ่งนอกจากเป็นกิจกรรมนักศึกษา ที่สร้างสรรค์เพื่อการใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตนักศึกษา ให้ได้เรียนรู้ธรรมชาติ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี โดยน้อง ๆ ได้เรียนรู้ความหลากหลายในระบบนิเวศไปกับ กิจกรรมสนุกสนานแทรกความรู้และจิตสำนึกการรักษาธรรมชาติ ในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยายความหลากหลายของระบบนิเวศ กิจกรรมดูดาว กิจกรรมดูนก ซึ่งสร้างความประทับในจในกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ และได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่จะช่วยกันอนุรักษ์ ต่อไป

 

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 30 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ / เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรมประกอบการบรรยายความหลากหลาย ในระบบนิเวศวิทยา
  • กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Nature Game )
  • กิจกรรมดูนก
  • กิจกรรมดูดาว
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.