น้อง ๆ จากชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปยัง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี จ.ราชบุรีเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ธรรมชาติ และปลูกฝั่งจิตสำนึกให้ตระหนักรักษาธรรมชาติ

ซึ่งน้อง ๆ ได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมเดินป่าสำรวจธรรมชาติ กิจกรรมดูนก แกิจกรรมดูดาว นอกเหนือจากนั้นแล้ว น้อง ๆ ยังได้ร่วมกัน้รางสรรค์กิจกรรมดี โดยการช่วยกันเสริมแร่ธาตแหล่งุดินโป่ง เพื่อให้สัตว์กินพืชได้เสริมแร่ธาตุในร่างกาย โดยเฉพาะแคลเซียม ที่ได้จากดินโป่งอีกด้วย

 

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี จ.ราชบุรี
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 50 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ / เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรมประกอบการบรรยายความหลากหลาย ในระบบนิเวศวิทยา
  • กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Nature Game )
  • กิจกรรมดูนก
  • กิจกรรมดูดาว
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.