กิจกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยาบนผืนป่าทุ่งแสลงหลวง ของ น้อง ๆ นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาในนามของชมรมถ่ายภาพ ความสนใจทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติ ซึ่งเติมเต็มด้วยกระบวนการเรียนรู้และการสังเกต ความน่าสนใจและความสวยงามตามธรรมชาติ

ซึ่งได้สอดแทรกขบวนการไปพร้อมกับเกมกิจกรรม และการบรรยายาควบคู่กันไป ทั้งนี้ นอกเหนือจากการได้เรียนรู้ผ่านเลนส์แล้ว ยังแทรกจิตสำนึกอันดี ให้ความตระหนักถึงคุณค่าทางธรรมชาติ ในแต่ละกิจกรรม นับเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่น่าส่งเสริมให้เยาวชน หรือนักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่ง

 

ชมรมถ่ายภาพ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : อุทยานแห่งาติทุ่งแสลงหลวง
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 60 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ / เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรมประกอบการบรรยายความหลากหลาย ในระบบนิเวศวิทยา
  • กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Nature Game )
  • กิจกรรมดูนก
 
อัลบั้มภาพ กิจกรรมการเรียนรู็ นศ.แพทย์รามาธิบดี #4
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.