ค่ายเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน ( มศว.นานาชาติ ) ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

ยามที่ระดับน้ำต่ำสุดของวันในช่วงฤดูร้อน พื้นที่หาดเลนก็ปรากฏให้เห็นเด่นชัด ความสนุกสนานกับ การเรียนรู้เรื่องราวนิเวศวิทยาของป่าชายเลน ในพื้นที่คลองโคน จ.สมุทรสงคราม ก็จะโดดเด่นไปด้วยวิถีชุมชน ในแบบประมงพื้นบ้าน หากทว่า ความน่าสนใจไม่ได้ใช่อยู่เพียงวิถีที่พบเห็นได้ด้วยตา การได้ลงลุยสำรวจกับสิ่งต่าง ๆ ที่ซ่อนเร้นใต้โคลนเลน ก็มีความสนใจไม่น้อยกว่ากัน

กิจกรรมการเรียนรู้ของน้อง ๆ มศว.นานาชาติ เพี่มเติมขบวนการและหลักสูตรการเรียนรู้ให้ผสมผสานไปกับ ความน่าสนใจในพื้นที่คลองโคน ด้วยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเติมความรู้คู่ความสนุกสนาน พร้อมกับการกล้าที่จะเรียนรู้ของน้อง ๆ จึงทำให้เกิดสีสันและกิจกรรมที่ลงตัว อาทิ กิจกรรมสันทนาการ , กิจกรรมดูนกน้ำนกชายเลน , กิจกรรมประกอบการบรรยาย AEC กับป่าชายเลน , กิจกรรมเรียนรู้วิถีชุมชน-ถีบกระดานเลน , กิจกรรมนักสืบชายหาด และอื่น ๆ

 

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

วันดำเนินกิจกรรม : 27 - 28 เมษายน 2557

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรม สันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรม ประกอบการบรรยาย " ป่าชายเลนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ "
  • กิจกรรม ล่องเรือเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน
  • กิจกรรม นักสืบชายหาด
  • กิจกรรม ดูนกน้ำ - นกชายเลน
  • กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
ผู้เข้าร่วม : มศว.นานาชาติ ( จำนวน 60 คน )
วิทยากร : ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ
 
 
อัลบั้มภาพ มศว.นานาชาติ #1
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.