ค่ายเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน ( มศว.นานาชาติ ) ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

คุณค่าจากทะเล สู่กรรมวิธีการตกผลึกสีขาวบริสุทธิ์ ด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต กลายมาเป็นวิถีการทำนาเกลือสมุทร ที่ยังคงเหลืออยู่ไม่กี่พื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ยังย้อนไปสู่เส้นทางของน้ำทะเล กับพื้นที่อ่าวไทยตอนใน และป่าชายเลนคลองโคน พร้อมทั้งวิถีประมงพื้นบ้านที่ยังคงสืบต่อกันมานยาวนานเช่นกัน

น.ศ.มศว. หลักสูตรนานาชาติ ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้นอกห้องเรียนมาทุกปี และเป็นอีกปีหนึ่งที่ให้น้อง ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์จริง ทั้งในพื้นที่ นาเกลือ โดย ปราชญ์ชุมชน แห่งโรงเรียนนาเกลือ คุณบุญปลอด (โต) เจริญฤทธิ์ มาบอกเล่าเรื่องราวการทำนาเกลือ ขั้นตอนการทำนาเกลือ เกลือชนิดต่าง ๆ และการเก็บเกสรเกลือ

ต่อด้วยกิจกรรมเรียนรู้ป่าชาายเลนคลองโคน อีกพื้นที่หนึ่งที่มีวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน กับการเลี้ยงหอย และถีบกระดานเก็บหอยแครง ควบคู่ไปกับความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยา และคุณค่าของป่าชายเลน พร้อมทั้งกิจกรรมที่น้อง ๆ จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติ กับการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่อีกด้วย

 

สถานที่ : โรงเรียนการทำนาเกลือสมุทรสงคราม / ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

วันดำเนินกิจกรรม : 2 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรม สันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์
  • กิจกรรม เรียนรู้การทำนากลือ
  • กิจกรรม ล่องเรือเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน
  • กิจกรรม นักสืบชายหาด
  • กิจกรรม ดูนกน้ำ - นกชายเลน
  • กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
ผู้เข้าร่วม : มศว.นานาชาติ ( จำนวน 40 คน )
วิทยากร : ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
อัลบั้มภาพ มศว.นานาชาติ #2
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.