กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน สู่การท่องเที่ยวอย่างยั้งยืน เป็นอีกหลักสูตรวิชาที่ น้อง ๆ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดขึ้นในทุกปี เพื่อเสริมสร้างทักษณะการเรียนรู้จากการลงพื้นที่จริง ซึ่งน้อง ๆ ได้เรียนรู้วิถีการทำนาเกลือที่สืบทอดกันมาจากอดีต ให้ได้เห็นถึงทรัพยากรที่ถูกแปรรูปเป็นเกลือ ในชนิดต่าง ๆ พร้อมการทดลองและลงมือทำนาเกลือ การช้อนเกสรเกลือ และการทำแป้งเกลือจืด

หลังจากนั้น ก็เดินทาไปยังพื้นที่ป่าชายเลนคลองโคน ที่ซึ่งนำการท่องเที่ยววิถีชุมชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน นศ.นานาชาติ ได้ล่องเรือเรียนรู้และสำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน เพื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต บนความหลากหลายในพื้นที่ป่าชายเลน รวมไปถึงการได้ลองถีบกระดานเลน ที่เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชุมชน ในการเคลื่อนตัวไปบนพื้นผิวโคลนที่มีความหนืด และได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ อีกด้วย

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
สถานที่ : โรงเรียนนาเกลือบางแก้ว / ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรม สันทนาการ / เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรม การเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาเกลือ
  • กิจกรรม วิถีชุมชนกับนิเวศวิทยาป่าชายเลน
  • กิจกรรม สำรวจสัตว์หน้าดิน
  • กิจกรรม ดูนก
  • กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
ผู้เข้าร่วม : นศ.มศว นานาชาติ จำนวน 60 คน
 
อัลบั้มภาพ มศว.นานาชาติ #3
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.