เป็นอีกหนึ่งรุ่น ของ น้องๆ สาขาวิชาการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาเกลือ และวิถีชุมชนกับนิเวศวิทยาป่าชายเลน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งในครั้งนี้ น้อง ๆ ได้ลองเรียนรู้ไปพร้อมกับกิจกรรมสนุกสนาน ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบเนื่องกันมา อาทิ เรียนรู้การทำนาเกลือ การจำแนกเกลือชนิดต่าง ๆ การทำแป้งเกลือจืด การขึ้นเกลือเป็นกอง เป็นต้น และไปต่อกับกิจกรรมล่องเรือเรียนรู้ วิถีชุมชนและการทำประมงพื้นบ้าน การถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง พร้อมด้วยกิจกรรมการสำรวจสัตว์หน้าดิน และปลูกป่าชายเลน ที่คลองโคนอีกด้วย ก่อนจะกลับขึ้นฝั่ง ชำระล้างร่างกาย ให้เรียบร้อย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมการจำแนกสัตว์หน้าดิน และกิจกรรมดูนก ในแบบเรียบง่าย สบายๆ เป็นการพักผ่อนในบรรยากาศริมคลองในยามเย็น

นับเป็นกิจกรรมในหนึ่งวันที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ จากท้องถิ่น ผสมผสานกับความรู้ด้านนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ ต่าง ๆ มากมาย

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
สถานที่ : โรงเรียนนาเกลือบางแก้ว / ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม
วันดำเนินกิจกรรม : 29 เมษายน 2560

กิจกรรมการเรียนรู้

  • กิจกรรม สันทนาการ / เตรียมความพร้อม
  • กิจกรรม การเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาเกลือ
  • กิจกรรม วิถีชุมชนกับนิเวศวิทยาป่าชายเลน
  • กิจกรรม สำรวจสัตว์หน้าดิน
  • กิจกรรม ดูนก
  • กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน
ผู้เข้าร่วม : นศ.มศว นานาชาติ จำนวน 60 คน
 
อัลบั้มภาพ มศว.นานาชาติ #4
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.