น้อง ๆ และผู้ปกครอง กว่าเกือบ 200 คน ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเชิงอนุรักษ์ แม้ตลอด 2 วัน จะมีทั้งแสงแดด แรงลม และสายฝน แต่กิจกรรมยังคงสีสัน ที่ให้ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ บนพื้นที่ชุ่มน้ำ ณ ป่าชายเลนคลองโคน จ.เพชรบุรี

จากหนึ่งต้น สู่อีกหนึ่งต้น แนวต้นกล้าไม้ ที่ปลุกเสริมป่าชายเลน ผืนป่าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทำลาย เมล็ดพันธุ์การอนุรักษ์ ของเด็ก ๆ มักเกิดจากความสุข จากการได้ลงมือทำ กิจกรรมหลักจึงผสมผสานความสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ รู้คุณค่า และความหลากหลาย ที่น่าค้นหาจากแหล่งเรียนรู้จริง ความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกนำมาปรับเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งหวังเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยรักษาธรรมชาต ิบนผืนป่าชายเลน ต่อไป

  สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สุมทรสงคราม
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 200 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม
  • กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • กิจกรรมนักสืบชายหาด
  • กิจกรรมดูนก / ศิลปะกับธรรมชาติ / ดนตรีกับธรรมชาติ
  • เกม กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ "ป่าชายเลน"
  • กิจกรรมทัศนะศึกษา
  • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.