24 - 27 ตุลาคม 2549

ผ่านหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเยาวชน ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ครั้งนี้จัดร่วม โดย WWF และอุทยานแห่งชาติปางสีดา อีกทั้งยังมี พี่ ๆ น้อง ENAC และ Team for Teams ไปร่วมด้วยช่วยเป็นทีมวิทยากร ให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนใกล้เคียงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในพื้นที่

นอกเหนือจากนั้นน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ และความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ Walk Rally , Nature Game , บทบาทสมมติ , กิจกรรมนักสื่อความหมาย , ตลาดนัดกิจกรรม , กิจกรรมดูนก , ดูผีเสื้อ เป็นต้น ซึ่งน้อง ๆ เยาวชนที่ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำความรู้พื้นฐานในการสื่อความหมายธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ ให้กับน้อง ๆ เยาวชนในรุ่นต่อไป

 
 
มณโฑนั่งแท่น ( Walk Rally) กิจกรรมที่มุ่งเน้นความเสียสละ และอดทน โดย ต้องแบกเพื่อน เดินมาจนถึงการต่อกระป๋อง ให้เป็นหอคอย
ซ่อนพรางกลางไพร น้อง ๆ แต่ละคนจะต้องหาสิ่งแปลกปลอมที่ ถูกซ่อนไปตามเส้นทาง โดยต้องอาศัยการสังเกต และสมาธิอย่างยิ่ง
พระรามเดินดง ( Walk Rally) กิจกรรมที่มุ่งเน้น ความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม โดยน้อง ๆ ช่วยกันกางเต็นท์ โดยทุกคนถูกผูกติดกัน
       
สีดามึนตรึบ ( Walk Rally) กิจกรรมที่มุ้งเน้น ถึงความสัมพันธ์ และการสื่อสารกันในทีม โดยให้น้อง ๆ ผ่านกระดานในช่องต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
Walk Rally น้อง ๆ ช่วยกันหา RC ต่าง ๆ ที่ถูกซ่อนเอาไว้ พร้อมกับคำถามตอบในแต่ละ RC ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันในกลุ่ม
กองพลคนดนตรี ที่คอยสนับสนุนเสียงเพลงและจังหวะ ในกิจกรรม ซึ่งบางครั้งอาจช่วยกระตุ้น และเสียสมาธิได้ดีทีเดียว
กิจกรรมดูนก พี่ต้นกำลังสอนการใช้อุปกรณ์ดูนก ให้กับน้อง ๆ ในกลุ่ม ได้ใช้งานอย่างถูกต้อง และเชี่ยวชาญต่อไป
อีกา กับ นกกระเรียน พี่ยุทธนำน้อง ๆ เล่นกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะ และสมาธิ ในการตัดสินใจ และยังช่วยยืดเส้นยืดสายได้พอสมควร บนพื้นฆญ้าสีเขียว
เทคนิคการถ่ายรูป โดย พี่โจ หนึ่งในตลาดนัดกิจกรรม ยามเช้า ที่เปิดให้น้อง ๆ ได้เลือกเรียนรู้ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และสดชื่น
ทัศนะศึกษา ที่เขื่อนพระปรง ล่องเรือชมทัศนียภาพ ยามเย็น ในบรรยากาศก่อนที่พระอาทิตย์ กำลังลับขอบฟ้า
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.