ผ่านไปกับกิจกรรมดี ๆ ของน้อง ๆ จากชมรมเยาวชนธนาคารโลก ที่ซึ่งรวบรวมจากน้อง ๆ ต่างโรงเรียน ต่างสถาบันการศึกษากัน ในกิจกรรม โครงการ รวมพลังเยาวชนสำนึกรักษ์ป่าชายเลน

ซึ่งในครั้งนี้ ENAC ก็ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ที่ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมสื่อความหมายต่าง ๆ ให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกว่า 50 คน และเจ้าหน้าที่ WB อีก 30 คน

  สถานที่ : อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ผู้เข้าร่วม : จำนวน 30 คน

กิจกรรม

  • กิจกรรมสันทยานการ
  • กิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ
  • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
 
 
 
บริษัท อีแน็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
35/129 ซอยลาดพร้าว23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-1617933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2018 enac-club.com All rights reserved.