เส้นทางของนักท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน-ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผ่าง-น้ำตกทีลอซู จ.ตาก
เขาใหญ่
บึงบอระเพ็ด
ป่าละอู
ทีลอซู
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
หมู่บ้านปะกากะญอ - ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จ.ชุมพร
หมู่บ้านโฮมสเตย์พุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ห้วยขาแข้ง
ป่าละอู
พะโต๊ะ
พุเข็ม
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่
เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร
ผ้าห่มปก
เขาแผงม้า
กรุงเทพ

ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENAC)
7/368 เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-161-7933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2017 enac-club.com All rights reserved.