กิจกรรม

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นักปักษาวิทยา

เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการแยกจำแนกชนิดนกต่างๆ พร้อมด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสำรวจนก

นักสืบชายหาด

เรียนรู้ระบบนิเวศบนความหลากหลายในพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล ทั้งหาดหิน หาดโคลน และหาดทราย

นักดาราศาสตร์

เรียนรู้การกำเนิดจักรวาลและกาแล็กซี่ การดูกลุ่มดาวเบื้องต้น และสรรค์สร้างจินตนาการด้วยนิทานดวงดาว

นักสำรวจธรรมชาติ

การเรียนรู้บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ การค้นหา ร่องรอย พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมศึกษา

เกม กิจกรรมสื่อความหมายแทรกความรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Nature Walk Rally

ชุดกิจกรรมสำหรับทีม ที่ต้องร่วมการทำงานเพื่อผ่านภารกิจที่จะไขปริศนาในเรื่องราวธรรมชาติผ่านการก้าวเดิน

วงล้อกิจกรรมสื่อความหมาย

กิจกรรมรูปแบบทีม เพื่อผ่านภารกิจฐานกิจกรรม ที่เสริมทักษะในด้านต่างๆ เติมเต็มด้วยความสนุกสนาน

กิจกรรมเชิงวิเคราะห์

Mind Mapping ร่วมกันวิเคราะห์ หาสาเหตุ และหาวิธีการแก้ไขปัญญา ด้วยการระดมความคิดในหลากหลายด้าน

เกม กิจกรรมประยุกต์

ขบวนการกิจกรรมที่ง่ายต่อความเข้าใจ ด้วยเกม ที่คุ้นเคยและปรับให้เข้าสู่ความเหมาะสมกับโจทย์และเป้าหมาย

ศิลปะ กับธรรมชาติ

การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านงานศิลปะ ที่เป็นอีกหนึ่งภาษาสากลที่จะสร้างจินตนาการไปกับความรู้ได้

ดนตรี กับธรรมชาติ

สีสัน และความสนุกสนาน รวมถึงการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ มักใช้ดนตรีเป็นสื่อ ให้เข้าถึงกลุ่มคนด้วยดนตรี

กิจกรรมสันทนาการ

การบวนการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของผู้เข้าร่วมไปพร้อมกับความสนุกสนาน