นักเดินทาง

ท่องเที่ยวและสันทนาการ

ท่องเที่ยวทางศาสนา

สถานที่ทางศาสนา ความเชื่อความศรัทธา สร้างคุณลักษณะเฉพาะของในแต่ละสถานที่ทางศาสนา

ท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรม

ความโดดเด่นของยุคสมัยของสถาปัตยกรรม แนวคิดและการนำเสนอผ่านสิ่งก่อสร้างในสถานที่ต่างๆ

ท่องเที่ยววิถีชุมชน

สัมผัสวิถีชีวิตที่แตกต่างของแต่ละชุมชน บนพื้นถิ่นที่มีเรื่องราวมากมายให้เรียนรู้ และพักผ่อนในรูปแบบโฮมสเตย์

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

แบบแผนความเป็นมาเป็นไปของพัฒนาการทางสังคม หล่อหลอมให้เกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ

ท่องเที่ยวแนวผจญภัย

ความสนุกสนานในกิจกรรมเชิงนันทนาการ ในสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสประสบการณ์ท้าทายใหม่ๆ

ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์

ศูนย์รวมความรู้และการนำเสนอข้อมูล ของสะสม องค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการศึกษาเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ

ท่องเที่ยวธรรมชาติ

กิจกรรมรูปแบบทีม เพื่อผ่านภารกิจฐานกิจกรรม ที่เสริมทักษะในด้านต่างๆ เติมเต็มด้วยความสนุกสนาน

ท่องเที่ยวและการแค้มปิ้ง

Mind Mapping ร่วมกันวิเคราะห์ หาสาเหตุ และหาวิธีการแก้ไขปัญญา ด้วยการระดมความคิดในหลากหลายด้าน

ท่องเที่ยวยอดนิยม

การส่งเสริมให้สถานที่ท่องเที่ยวได้รับความนิยม เต็มไปด้วยเสน่ห์และความทรงจำ สำหรับผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมเยือน

ท่องเที่ยวโบราณสถาน

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปกับแหล่งอารยธรรมโบราณสถาน เพื่อความเพลิดเพลินในจินตนาการสู่โลกในอดีต

ท่องเที่ยวต่างแดน

ข้ามฟ้า สู่ฝั่งแผ่นดินต่างแดนเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้บนความแตกต่างบนโลกใบเดียวที่หลากหลาย

ท่องเที่ยวชวนชิม

เสน่ห์ของการท่องเที่ยว คือการได้ลิ้มชิมรสชาดอาหารที่ขึ้นชื่อเฉพาะถิ่น เติมเต็มความอิ่มท้อง และอิ่มใจที่ได้ชิม