ชุมชนน่ารู้

เสน่ห์และความน่าสนใจในวิถีชุมชน

ชุมชนบนเกาะยาวน้อย - พังงา
เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงความเรียบง่าย และกำลังยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
ชุมชนตำบลกรุงชิง - นครศรีธรรมราช
ชุมชนรู้จักใช้ในพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้และสายน้ำเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย
ชุมชนหย่อมบ้านแม่อีล้อ - แม่ฮ่องสอน
ชุมชนเล็กๆ แทรกตัวอยู่บนหุบเขา และคงอยู่ด้วยวัฒนธรรมชาวเขาปกาเกอญอ
ชุมชนบ้านถนนมะกอก - จันทบุรี
ด้วยพื้นที่ใกล้ปากแม่น้ำ จึงเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลชนิดต่างๆ ด้วยการเพาะเลี้ยง

ชุมชนบ้านโพน - กาฬสินธุ์
วัฒนธรรมผู้ไทยที่สืบทอดการทอผ้าไหมแพรวา จนถูกขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผ้าไหม
ชุมชนบ้านกลาง - น่าน
พื้นถิ่นกล่าวขานถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม ถือเป็นอัตลักษณ์ที่มีเฉพาะถิ่นเมืองน่าน มนต์เสน่ห์ที่ไม่เร่งรีบ
ชุมชนบ้านเกาะจิก - จันทบุรี
บนเกาะเล็กๆ ที่มีความสงบ จุดเด่นที่การจัดการพลังงานสะอาดและดูแลทรัพยากรได้เป็นอย่างดี
ชุมชนบ้านห้วยเดื่อ - แม่ฮ่องสอน
วัฒนธรรมและความเรียบง่าย เกิดการแบ่งปัน เป็นหนึ่งนิยามที่เกิดขึ้นในชุมชนบนเขาแห่งนี้

ชุมชนวังน้ำเขียว - นครศรีราชสีมา
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตร ที่ตั้งอยู่บนภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อสภาพอากาศดีๆ
ชุมชนตำบลไทรน้อย - อยุธยา
ความเป็นไทยในเมืองมรดกโลก ถือเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเยือน
ชุมชนตำบลปันแต - พัทลุง
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้วยเป้าหมายของชุมชน กับเกษตรอินทรีย์ไปทั่วทั้งพื้นที่
ชุมชนศรียะลาบาติก - ยะลา
ผ้าบาติกอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ศิลปะที่ถูกยกระดับให้ก้าวสู่ระดับอินเตอร์