ชุมชนตำบลกรุงชิง-นครศรีธรรมราช

ชุมชนตำบลกรุงชิง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชุมชน : ตำบลกรุงชิง
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรุงชิง พื้นที่บนที่ราบสูงของแนวเขาหลวง ที่มีลักษณะรายล้อมไปด้วยยอดเขาต่าง ๆ ในลัการะแอ่งกระทะ ทำให้มีแหล่งต้นน้ำและความอุดมสมบูรณ์่อนข้างสูง ผลผลิตที่ได้ในพื้นที่มักได้คุณภาพที่ดี ตลอดจนเป็นที่รู้จักจากแหล่งท่องเที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตก ทะเลหมอก ถ้ำ แก่ง แหล่งน้ำ จุดชมวิวและทะเลหมอกต่าง ๆ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาหลวง และน้ำตกกรุงชิง ที่เป็นรูปเบื้องหลังในธนบัตรใบละหนึ่งพันบาท อีกด้วย

นอกเหนือจากนั้น ตำบลกรุงชิง ยังส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยเน้นการทำการเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมี จากการรวมกลุ่มต่าง ๆ ในแต่ละหมู่บ้าน จนทำให้ผลผลิตหลายอย่างได้รับรางวัล และเป็นที่ตอบรับจากกลุ่มบริโภคเป็นอย่างยิ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว : อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ,น้ำตกกรุงชิง ,น้ำตกกะโรม ,น้ำตกพรหมโลก ,น้ำตกกรุงนาง ,จุดชมทะเลหมอกเขาจังโหลน ,จุดชมทะเลหมอกเขาเหล็ก ,ถ้ำหงส์ ,ล่องแก่งกรุงชิง ,บ่อน้ำร้อนกรุงชิง