เกาะยาวน้อย จ.พังงา

ชุมชนบนเกาะยาวน้อย

จังหวัดพังงา

ชุมชน : เกาะยาวน้อย
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

เกาะยาวน้อย ขึ้นชื่อเป็นดั่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ให้แก่นั่งท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบเรียบง่าย และเต็มไปด้วยวิถีชุมชนบนเกาะที่มีทั้งการประมงพื้นบ้าน การเกษตรบนเกาะ รวมไปถึงวัฒนธรรมในแบบกลิ่นไอของภาคใต้ ถึงแม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็อยุ่ร่วมกับชาวพุทะบนเกาะได้อย่างกลมกลืน การเดินทางทางขึ้นเกาะยาวน้อย สามารถเดินทางได้จากหลายเส้นทางจากท่าเรือต่าง ๆ ทั้งจากจังหวัดภูเก็ต , พังงา และกระบี่

แต่หากเน้นในการท่องเที่ยวและพักกับชุมชน ก็ต้องขึ้นที่ท่าเรือท่าเลน ในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึงท่าเรือที่จะขึ้นไปยังชุมชนบ้านท่าเขา ที่มีการรวมกลุ่มภายในชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว โดยที่พักจะอยู่บนเนิ่นเขา ทำให้เห็นทิวทัศน์ความสวยงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่

นอกเหนือจากนั้น ยังสามารถเรียนรู้การทำผ้าบาติก การท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนเกาะ การประมงพื้นบ้าน ซึ่งถือว่าชุมชนบ้านท่าเขาเป็นชุมชนหลักที่จะส่งต่อไปยังศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ และเดินทางด้วยรถสองแถวบนเกาะก็ถือว่าสะดวก หรือจะเช่ารถจักรยานยนต์ก็ดี แม้โดยรอบจะเป็นทะเลอันดามัน แต่ความน่าสนใจบนเกาะยาวน้อย คือมีทุ่งนาบนพื้นที่กว่า 500 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีการปูกข้าวบนเกาะ

แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือการจัดการขยะบนเกาะที่จะเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากหมู่บ้านน้ำจืด เพื่อนำมาใช้กับการเกษตรบนเกาะอีกด้วย นับว่า "เกาะยาวน้อย" นอกจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จะพักผ่อนหย่อนใจอย่างสงบแล้วนั้น ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นเดียวกัน

สถานที่ท่องเที่ยว : หาดท่าเขา(จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น) ,หาดป่าทราย ,หมู่เกาะห้อง ,เกาะนอก ,เกาะเหลากูดู ,กระชังบ้านมังกร ,อ่าวปะการัง