กั้ทากปุ่มหิน Rock onchidium

ทากปุ่มหิน

Rock Onchidium

ชื่อไทย : ทากปุ่มหิน
ชื่อชื่ออังกฤษ : Rock Onchidium
ชื่อวิทยาศาสตร์ : ONCHIDAE

ลักษณะ : ส่วนหลังโค้งนูน เป็นปุ่มปมทั่วตัว สีน้ำตาลเขียว หรือดำ มีหนวดสั้นยื่นออกมาจากหัว 2 เส้น ทากปุ่มหินมีสีผิวกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมมากจนอาจไม่ทันสังเกตเห็น

แต่ก็สามารถเห็นตัวได้จากการสังเกตรอยเดิน หรือขี้ทากที่เป็นเส้นดินขนาดเล็กตามทาง หรือ รอยเมือกตามหิน กินซากพืชซากสัตว์ และสาหร่ายขนาดเล็ก พบตามโขดหิน หาดทรายปนเลน หาดเลนปนทราย และหาดเลน