นานาน่ารู้

สาระพันรู้เฟื้องเรื่องนานา

ขยะ...เปลี่ยนร่างแปลงรูป
เมื่อต้องจำแนกแยกขยะเพิ่มลดปริมาณสะสมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
เกลือจืด...ไร้รสได้ประโยชน์
มารู้จักกับเกลือจืด และกรรมวิธีการนำไปใช้ให้คุณค่า จากภูมิปัญญาดั้งเดิม
หม่อน...เบอรี่สายพันธุ์ไทย
รสชาดเปรี้ยวอมหวานที่ให้ความสดชื่นและเพิ่มคุณค่า ที่กำลังได้รับความนิยมชมชอบ
ยกเครื่อง...เรื่องปั้นดิน
ภูมิปัญญาจากยุคเก่าสู่ยุคใหม่ กับการนำดินมาปั้นผ่านกรรมวิธีจนเป็นพาชนะ

เกลือ...ผลึกแห่งท้องสมุทร
มารู้จักกับเกลือ ผลึกความเค็มที่มีคุณค่ามากมาย ที่ถูกใช้และแทรกในชีวิตทุกวัน
หนอนไหม...ให้สายใย
จากภูมิปัญญา ที่เปลี่ยนเส้นใยเล็กๆ ของหนอนไหมให้กลายเป็นเครื่องนุ่งห่ม
ปะทินผิวหน้า...ด้วยทานาคา
ขูด ฝน ขัด จากไม้เนื้อแข็งจนกลายเป็นแป้งฝุ่นทานาคา สร้างมูลค่าและหน้าใส
ปุ๋ยอินทรีย์...ของดีไร้สาร
สร้างสรรค์การเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตผู้ผลิต และผู้บริโภคให้ปลอดภัย