สถานที่น่าสนใจ

สำหรับจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

สัตหีบ - ชลบุรี

สถานที่จัดค่ายวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ทางทะเล พร้อมหลักสูตรการเรียนรู้ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตตามแนวปะการัง พร้อมเป็นพื้นที่ฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ตำบลแสมสาร

วนอุทยานปราณบุรี

วนอุทยานปราณบุรี

ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนและเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน พร้อมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร พร้อมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ติดกับทะเล และมีชายหาดทอดยาวไปตามแนวสวนสน

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ชะอำ - เพชรบุรี

สถานที่ ที่มีเริ่มต้นโครงการในพระราชดำริ ที่จะเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายกลับเป็นผืนป่าชายเลน ป่าชายหาดและป่าบก รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจร อีกด้วย

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ

สมุทรปราการ

การฟื้นฟูผืนป่าชายเลน จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางนิเวศวิทยาป่าชายเลนและพื้นที่ชุมน้ำที่สำคัญ พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งดูนกน้ำ นกชายเลน และนกอพยบจำนวนมาก ใกล้กรุง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่

ปากช่อง - นครราชสีมา

แหล่งเรียนรู้ ที่จะเปลี่ยนแนวคิดการอนุรักษ์ที่ต้องเติมเต็มความรู้ก่อนลงมือทำ ตอบโจทย์ไปกับช้างไทยที่จะพาความรู้ทั้งนิเวศวิทยาและหัวใจแห่งการให้คืนและตอบแทนสังคม

โรงเรียนคนทำนาเกลือ

โรงเรียนคนทำนาเกลือ

สมุทรสงคราม

เรียนรู้วิถีคนทำนาเกลือ สินจากสมุทรที่แปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าและประโยชน์ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำนาเกลือสมุทรที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

แก่งกระจาน - เพชรบุรี

ความอุดมสมบูรณ์ ที่ทอดตัวตลอดแนวผืนป่าฝั่งตะวันตก ซึ่งทำให้กลายเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีผู้คนเดินทางไปเพื่อจะศึกษาธรรมชาติ ที่มีความหลากหลายทั้งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า นก ผีเสื้อ แมลง และพันธุ์พืช

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงเจ็ดคตฯ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงเจ็ดคตฯ

สระบุรี

ธรรมชาติใกล้กรุง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและฟื้นฟูให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยจุดเด่นอยู่ที่ อ่างเก็บน้ำ จุดชมวิว เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และน้ำตกจำนวนมาก

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1

สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1

แกลง - ระยอง

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีผืนป่าชายเลนติดกันแนวชายหาด และปากน้ำประแส อำเภอแกลง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ในฝั่งอ่าวไทย

ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถฯ

ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่แห่งการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนที่มี บุคคลากรรองรับพร้อมรับการจัดกิจกรรมและให้ความรู้ พร้อมทั้งผืนป่าชายเลนที่มีอายุพอสมควร ด้วยพันธุ์ไม้ชายเลนที่มีจำนวนมาก ทำให้ป่าชายเลนที่นี่มีสิ่งเรียนรู้มากมาย

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

สมุทรสงคราม

วิถีชุมชนบนผืนป่าชายเลนบนพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ที่มีตะกอนสารอาหารสะสมทำให้ป่าชายเลนแถบนี้จึงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ และควรค่าต่อการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ ต่อไป

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ปากช่อง - นครราชสีมา

ผืนป่ามรดกโลกที่มีความสำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ว่าทุกฤดูก็จะพบธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันออกไป ตลอดถึงการที่สามารถพบสัตว์ป่าได้หลากหลายชนิดในพื้นที่อีกด้วย

อ่าวทุ่งโปรง

อ่าวทุ่งโปรง

สัตหีบ - ชลบุรี

พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ที่เป็นภารกิจอีกประการหนึ่งของฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีตลอดแนวชายฝั่งทะเล และนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางธรรมชาติที่น่าสนใจในการฟื้นฟูป่าชายเลนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกแห่งหนึ่ง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

สระบุรี

พื้นทีป่าใกล้กรุงอีกแห่ง ที่ใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงกว่า ๆ ก็จะได้สัมผัสกับผืนป่าที่แทรกตัวอยู่ใกล้เมือง สถานที่แห่งนี้ นิยมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนด้วยมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ลัดเลาะไปตามระบบนิเวศเขาหินปูน