ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ

The Recreation and Convalescence Centre at Bangpu

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ จ.สมุทรปราการ

ในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ไปจนถึงหน้าร้อนของทุกปี ศุนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)ฯ ก็เริ่มมีสีสัน และความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลนอย่างเต็มที่ และก็เดิมทีเดียว หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสถานตากอากาศบางปู จุดชมวิวบนสพานสุขตา กับศาลาสุขใจ ด้วยบรรยายกาศของฝูงนกนางนวลที่บิน และลอยคอบนทะเลในแถบนี้ ภายหลังมีโครงการที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ พื้นที่ป่าชายเลนเดิม ที่เคยเป็นนากุ้งร้าง ๆ ให้กลับมาดังเดิม พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลน อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ด้วยการดูแลโครงการของ องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ( WWF Thailand ) ร่วมกับกองทัพบก และเมื่อดูองค์ประกอบของพื้นที่ และสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะ นกน้ำ นกชายเลน อาทิ นกนางนวลชนิดต่าง ๆ นกอีก๋อย นกปากแอ่น นกกระสานวล นกตีนเทียน นกแขวก นกกาน้ำเล็ก และอื่น ๆ สัตวหน้าดินต่าง ๆ อาทิ ปลาตีน แมงดาทะเล ปูแสม ปูก้ามดาบ ปูเสฉวน กุ้งดีดขัน ดอกไม้ทะเล เป็นต้น และพันธุ์ชายเลน อาทิ แสมทะเล แสมขาว แสมดำ ลำพู โกงกาง โพธิ์ทะเล ชะคราม เป็นต้น หากสามารถจัดแผนการเรียนรู้ ค่ายเยาวชน กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ต่าง ๆ ซึ่งภายในพื้นที่มีที่พัก ห้องประชุม ร้านอาหาร อาคารนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งนี้ ยังอยู่ในพื้นที่ของกองพลาธิการทหารบก ซึ่งนั่นก็หมายถึงพื้นที่ปิด ที่มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

สิ่งอำนวยความสะดวก :

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

Team Building & Relationship (Nature Walk Rally)
Youth Camp (ค่ายสิ่งแวดล้อม,พลังงาน,ป่าชายเลน)
CSR (ปลูกป่าชายเลน ,เพาะพันธุ์กล้าไม้ชายเลน ,เก็บขยะในป่าชายเลน ,ทาสีกันสนิม ,ซ่อมแซมทางเดินศึกษาธรรมชาติ)
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ชมธรรมชาติและบรรยากาศยามเย็น

ช่วงเวลาที่เหมาะสม :

ตลอดปี แต่ในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤษภาคม พื้นทีอพยบหนีหนาวของนกชายเลน และช่วงฤดูกาลน้ำลงในตอนกลางวัน เหมาะสำหรับการเรียนรู้ นักสืบชายหาด