ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

Thai Elephants Conservation Centre Khaoyai

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จากงานวิจัยช้างไทยทั้งในธรรมชาติและช้างเลี้ยง โดยกองทุนวิจัยและอนุรักช้างไทย ในมูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กว่า 20 ปี สู่การสร้างฐานการอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อตอบโจทย์ความเป็นไปได้และความยั่งยืน ในงานด้านการอนุรักษ์ นั่นก็คือการศึกษาและให้ความรู้แก่ผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะเยาวชนที่จะต้องปลูกจิตสำนึกที่ดี เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะทำให้ธรรมชาติิคงอยู่ต่อไป จึงก่อให้เกิดศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว ที่สร้างการมีส่วนร่วมในหลากหลายฝ่ายในการดำรงของศูนย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ จนถึงปัจจุบัน ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย มีพื้นที่รองรับกิจกรรมกการเรียนรู้นิเวศวิทยาของช้าง โดยมี พังคำมูน และพลายขวัญเมือง ที่ถูกฝึกฝนให้เป็นครูช้าง ของเด็กๆ ที่มาเรียนรู้ และยังมีโรงเรียนช้าง ที่มีโครงกระดูกของครูช้างพลายทองอินทร์ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้านกายวิภาคของช้างอีกด้วย นอกเหนือจากนั้นศูนย์ช้างยังคงสนับสนุนการเรียนรู้นอกพื้นที่ และการช่วยเหลือสัตว์ใหญ่ ในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อใช้ในงานอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก :

  • logo
  • logo
  • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

Youth Camp (ค่ายเยาวชนเรียนรู้นิเวศวิทยาช้าง)
CSR (ปลูกพืชอาหารช้าง ,เพาะเมล็ดมะค่าโมง ,ทำปุ๋ยอินทรีย์ขี้ช้าง ,สปาเท้าช้าง ,เลี้ยงช้าง)

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : ตลอดปี