ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

Khaoyai National Park

ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

หากลองสำรวจหาพื้นที่ ที่สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ ( ป่าชายเลน ) และวิถีชุมชน คลองโคน จ.สมุทรสงคราม นับเป็นอีกที่หนึ่งที่คิดได้โดยทันที ด้วยพื้นที่ ใกล้ ๆ กรุงเทพ ฯ ใช้ เวลาชั่วโมงเศษ ๆ ก็ถึงชุมชนขนาดย่อม ๆ ...เสียงเรือหางยาวที่ได้ยินเป็๋นระยะ ๆ ทำให้รู้ได้ไม่ยากนัก กับการดำรงชีวิตในวิถีที่ผูกพันกับผืนน้ำและท้องทะเล ตังแต่เดิมทีป่าชายเลนในแถบนี้โดนรุกล้ำ เผื่อนำไปใช้ประโยชน์มากเกินไป ไม่โกงกางถูกนำไปเผาถ่าน การประมงที่ผิดวิธี ทำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมลง ก่อนที่จะมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์ ฯ ทำให้ชาวบ้าน และหน่วยงานต่าง ๆ หันมาอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ จนกระทั่ง ณ ปัจจุบัน ป่าชายเลนเริ่มฟื้นฟูกลับมาเรื่อย ๆ และในพื้นที่เปิดให้ผู้คนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ วิถีชุมชนชาวเล ซึ่งความน่าสนใจซึ่งเป็นจุดเด่นของคลองโคน คือการท่องเที่ยว พักผ่อน แบบโฮมกระเตง การถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง หรือรวมไปถึงการทำกะปิคลองโคน ของฝากขึ้นชื่อของชุมชน หากแต่การเข้าถึงป่าชายเลน จะต้องอาศัยฤดูการ และการเดินทางโดยเรือเป็นหลัก แต่ก็เป็นสถานที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย

สิ่งอำนวยความสะดวก :

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

Relationship : อบรมสัมมนา และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เรียนรู้ป่าชายเลน ,ชมการเลี้ยงหอยทะเล ถีบกระดานเก็บหอยแครง เป็นต้น
Youth Camp (ค่ายเยาวชนเรียนรู้ป่าชายเลน และวิถีชุมชน)
CSR : กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : ตลอดปี (เหมาะสมที่สุด ในช่วงฤดูร้อน ที่น้ำจะลงในตอนกลางวัน)