ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

Marine Science & Conservation Camp

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเล โดยมีแนวปะการังที่ได้รับการอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่ จากที่เคยเสื่อมโทรมไปพร้อมกับการประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ชุมชนแสมสาร จนปัจจุบันเป็นเสมือนพื้นที่ในการการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ที่จะให้เยาวชน ตลอดไปถึงองค์กร หรือบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตตามแนวปะการัง พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมการดำน้ำตืื้นตามแนวอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการัง ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ทางทะเลอีกแห่งที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ อีกทั้งภายในค่ายวิทยาศาสตร์สามารถรองรับเยาวชนได้มากถึง 200-250 คน และมีเรือนพักสำหรับการเข้าหลักสูตรเต็มขบวนการ อีกด้วย

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : ตลอดปี

สิ่งอำนวยความสะดวก :

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : เรียนรู้ชีววิทยาทางทะเลตามแนวปะการัง , กิจกรรมดำน้ำตื้นตามแนวอนุรักษ์ปะการัง เป็นต้น
CSR : กิจกรรมปลูกปะการัง ,ปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล ,เก็บขยะทะเล