วนอุทยานปราณบุรี

Pranburi Forest Park

วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

แนวป่าชายเลนที่ทอดตัวไปตามคลองเก่า-คลองคอบ ที่เป็นเส้นทางน้ำที่จะออกสู่ปากทะเล โดยได้ถูกจัดตั้งให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน โดยขึ้นทะเบียนเป็น "วนอุทยานปราณบุรี" ครอบคลุมพื้นที่ 1,984 ไร่ ซึ่งมีแนวชายหาดติดกับทะเล ขั้นด้วยสวนสนทะเล และสนปฏิพัทธ์ และถัดเข้ามาด้านในจะเป็นป่าชายเลน ที่มีคลองเก่า-คลองคอบ ที่จะผันน้ำทะเลเข้าสู่พื้นที่ป่าชายเลน ความน่าสนใจคือพื้นที่อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าชายเลน ที่จะเห็นทั้งในแนวป่าตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่เป็นสะพานไม้ทอดยอดกว่า 1 กิโลเมตร และแบ่งโซนชนิดพันธุ์พืืชป่าชายเลนเป็นกลุ่ม อาทิ ต้นตะบูนดำ ต้นแสมทะเล ต้นโปรงแดง ต้นโปรงขาว ต้นโกงกางใบใหญ่ และ ต้นโกงกางใบเล็ก รวมถึงพันธุ์พืืชป่าชายเลนที่ทางวนอุทยานปราณบุรี ได้นำมาปลูกเสริมเพื่อการเรียนรู้อีกด้วย นอกเหนืือจากนั้น ยังไม่สัตว์หน้าดิินที่อาสัยตามแนวป่าชานเลน อาทิ ปลาตีน ปูแสม ปูแสมก้ามแดง ปูก้ามดาบ กุ้งดีดขัน หอยปากกระจาด หอยขี้นก ทากปุ่มหิน และอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถเดินทางเพื่อไปเรียนรู้และพักผ่อน พร้อมทั้งบ้านพัก และลานกางเต็นท์ อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก :

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : เรียนรู้ป่าชายเลน บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ,เรียนรู้ระบบนิเวศปากน้ำประแส เป็นต้น
CSR : กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : ตลอดปี