โรงเรียนฅนทำนาเกลือ สมุทรสงคราม

Sea Salt Farm School (Samutsongkham)

โรงเรียนฅนทำนาเกลือ จ.สมุทรสงคราม

จากภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาในอดีต ที่จะเปลี่ยนน้ำทะเลให้กลายเป็นผลึกเกลือที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างมหาศาล แม้ปัจจุบันนาเกลือจะลดจำนวนลงกว่าในอดีต จนหลายพื้นที่เปลี่ยนเป็นพื้นที่อุตสากรรม คุณบุญปรอด เจริญฤทธิ์ (ครูโต) ผู้ที่นำเรื่องราวของเกลือที่สืบต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นมา เพื่อเปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ ให้ผู้ที่เรียนรู้ นอกจากจะรู้จักเกลือแล้ว ยังมีแนวคิดเพื่อค้นหาจุดแข็ง สร้างแรงบรรดาลใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยความสร้างสรรค์จากสิ่งเดิม ๆ ได้ จากนาเกลือได้ถูกยกระดับให้เป็น โรงเรียนฅนทำนาเกลือ สมุทรสงคราม ขึ้น รู้และจำแนกชนิดของเกลือเพื่อใช้ประโยชน์แตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิด เพียงขั้นตอนของการเปลี่ยนจากน้ำทะเลเป็นผลึกเกลือ ก็ตอบโจทย์เล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ในหลักวิทยาศาสตร์ที่น้อง ๆ เด็กๆ ในเยาวชน ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย โรงเรียนฅนทำนาเกลือ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมวิถีชุมชน ให้เห็นถึงคุณค่าจากชุมชนสู่บุคคลทั่วไป รวมไปถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากคณะต่างประเทศอีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก :

  • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

Youth Camp :เรียนรู้วิถีชุมชน และภูมิปัญญาการทำนาเกลือ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : ตลอดปี ( ช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงการทำนาเกลือ )